Skip to main content

Hudflikar - Vårtor

Vårtor är en helt ofarlig rund upphöjning av huden som orsakats av virus. Vårtor kan både vara kosmetiska och obehagliga.

I vissa fall kan det ge med sig av sig själv men i vissa fall så krävs det behandlingar för att avlägsna vårtan och förhindra att man smittar andra med vårtan.

Hos oss kan du frysa din/dina vårtor med hjälp av freezpen. I de allra flesta fall krävs fler än en behandling.

 

Kostnader/behandling

Vårtor fr. 990:-

Besöksadress & telefon

Engelbrektsgatan 34C
411 37 GÖTEBORG

Tel. 031- 899 150
info@laserkliniken.nu